ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ពេលវេលាបង្ហោះ៖ 04-07-2022

    Arab Health គឺជាព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល 4 ថ្ងៃ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 29 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិឌូបៃ ក្នុងទីក្រុងឌូបៃ ប្រទេសអារ៉ាប់រួម។Arab Health គឺជាការតាំងពិពណ៌ និងសមាជថែទាំសុខភាពធំទីពីរនៅក្នុងពិភពលោក និងធំជាងគេនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។វាបិទ...អាន​បន្ថែម»